Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

Projekt - Piastun

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans
Data zakończenia:
31.12.2018
Zabrze

Fundacja „Piastun-Wyrównywanie Szans” - kampania została zakończona

 

ycie ludzkie jest bezcenne" – z tym nie można się nie zgodzić !!!

 

Zbiórka została zakończona