Zbiórki CSR firmowe, szkolne i inne wieloosobowe należy zgłosić przed ich zainicjowaniem pod adresem admin@ubraniadooddania.pl

KAMPANIA STATUTOWA: Fundacja "Serca dla Maluszka"

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja "Serca dla Maluszka"
Bielsko-Biała

Działania fundacji "Serca dla Maluszka" ukierunkowane są na otaczanie opieką i pomocą maluchów pokrzywdzonych przez los, ze szczególnym uwzględnieniem trudnej sytuacji dzieci niepełnosprawnych i dzieci pochodzących z rodzin ubogich. Aby pozyskać środki finansowe na powyższe cele, Fundacja „Serca dla Maluszka” tworzy projekty o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnokrajowym.