KAMPANIA STATUTOWA

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Data zakończenia:
30.06.2023
Warszawa

Stowarzyszenie dociera do osób, dla których największą bolączką jest samotność. Celem działań jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich każdego dnia wspiera starsze osoby dotknięte samotnością. Pomaga seniorom już w 10 miastach w całej Polsce.

W  odpowiedzi na pogłębiającą się samotność starszych osób Stowarzyszenie mali bracia Ubogich stworzyło  Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ.
W Programie biorą udział setki wolontariuszy, którzy każdego dnia dają samotnym starszym osobom oparcie i poczucie bezpieczeństwa. 

Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ to zorganizowany wolontariat towarzyszący polegający na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach podopiecznych mbU, dzięki którym budują się niezwykłe – oparte na przyjaźni i zaufaniu – relacje wolontariusza  z samotnym seniorem.

Nasi wolontariusze to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Odwiedzają osoby mieszkające samotnie, towarzyszą seniorom na co dzień, rozmawiają, chodzą na spacery, do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki za miasto. Pamiętają o uroczystościach typu urodziny czy imieniny podopiecznych. Nie zapominają też o samotnych seniorach w czasie Świąt (co roku, dzięki Darczyńcom, Stowarzyszenie organizuje spotkania świąteczne, dbając o dekoracje, poczęstunek i serdeczny nastrój).

We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy mbU kierują się mottem: kwiaty przed chlebem. Ta dewiza podkreśla znaczenie tworzenia relacji opartych na przyjaźni i empatii pomiędzy wolontariuszem a podopiecznym.

Stowarzyszenie dociera do osób, dla których największą bolączką jest samotność. Celem działań jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu.