Centrum Integracji - punkt pomocy humanitarnej dla Ukrainy

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Splot Społeczny
Data zakończenia:
01.01.2023
Warszawa

Od kwietnia b.r. wspólnie z Urzędem Dzielnicy Praga-Południe oraz firmą Ubrania do Oddania prowadzimy Centrum Integracji, punkt pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W ciągu trzech miesięcy wsparłyśmy ponad 8 tysięcy osób pomocą informacyjną, rzeczową i wytchnieniową.

Fundacja Splot Społeczny rozwija inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej i spółdzielczości, ekonomii cyrkularnej,
oraz ekonomii współdzielenia. Działa w obszarze wzmacniania wspólnot lokalnych i środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację, integrację oraz włączenie grup marginalizowanych w rynek pracy
m.in. w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, gastronomii etc., Jest realizatorem miejskiego pilotażowego
projektu „Dzielnia Saska Kępa” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. Prowadziła kampanię społeczną
rozwijającą Spółdzielnię Kultury, miejskie narzędzie partycypacji, również w projekcie miejskim. Inkubowała
powstanie Spółdzielni Socjalnej „Słuszna Strawa”, zatrudniającej osoby uchodźcze w prowadzenie kuchni
kateringowej. W podobnym modelu wspiera proces usamodzielniania uchodźczyń z Afganistanu i Tadżykistanu,
angażując je do napraw krawieckich odzieży z reklamacji, które trafiają ponownie do drugiego obiegu (współpraca
4f z Ubrania do Oddania). Rozwija również inicjatywę o nazwie od.coop - kooperatywa obiegu zamkniętego,
angażującej szerokie społeczności lokalne w działania na rzecz redukcji odpadów i ponownego wykorzystania
dostępnych zasobów. Obecnie, wspólnie z Urzędem Dzielnicy Praga Południe oraz firmą Ubrania do Oddania,
uruchomiła punkt pomocowy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, udzielając pomocy humanitarnej,
informacyjnej oraz wsparcia psychospołecznego.

W dalszych działaniach pomocowych szczególnie istotne jest, by nie wzmacniać tak zwanej wtórej bezradności i nie
uzależniać beneficjentów od wsparcia instytucjonalnego. Dlatego wdrażamy założenia Centrum Integracji
Społecznej, w którym osoby z grup potrzebujących wsparcia znajdą bezpieczne i zrównoważone zatrudnienie,
zyskując czas na adaptację do nowego rynku pracy (poprzez m.in. naukę języka) oraz narzędzia do samodzielnego
funkcjonowania w Polsce i Warszawie. W trakcie przejściowego okresu zatrudnienia do obsługi i organizacji
Centrum Społecznego będą wykonywały proste prace wokół dalszych działań pomocowych - od organizacji
pomocy humanitarnej - segregacji i ewidencji zasobów, ewentualne naprawy i przeróbki rzeczy używanych, przez
dystrybucję, logistykę transportów czy komunikację, aż po organizację pomocy psychospołecznej i środowiskowej.
Beneficjenci będą również angażowani w zlecenia odpowiadające ich umiejętnościom oraz wspierani w realizacji
samodzielnej ścieżki zawodowej zgodnie z założeniami statutowymi Centrum Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej wokół długofalowej pomocy w usamodzielnieniu, realizująca założenia ekonomii
cyrkularnej to propozycja innowacyjnej i długoterminowej strategii, łączącej korzyści społeczne i środowiskowe.
Zakłada tworzenie miejsc pracy dla grup potrzebujących wsparcia, w tym dla potężnej grupy uchodźców, która
pojawiła się w Warszawie, wokół organizacji działań pomocowych w gospodarce obiegu zamkniętego, która -
wykorzystując ponownie rzeczy jednym nieprzydatne, a ratujące potrzebujących - przyczynia się również do
redukcji odpadów i zmniejszenia kosztów ekologicznych.
Otrzymujemy, pozyskujemy i mamy dostęp do ogromnej ilości zasobów pochodzących z drugiego obiegu. Są to
zarówno dary od osób prywatnych - używana odzież, zabawki, przedmioty i sprzęty domowego użytku; jak i
darowizny od producentów - przeważnie zalegające stany magazynowe, stare kolekcje czy wycofane produkty, a
także żywność o krótkim terminie ważności. Wszystko, co do tej pory było przeznaczone do wyrzucenia lub
utylizacji - a wciąż napływają do nas rzeczy - ma szansę, na dużą skalę oraz w obliczu ogromnych i nieustających
potrzeb, znaleźć zagospodarowanie u potrzebujących i zyskać nowe życie.
Uchodźczynie prowadzące Centrum Integracji i organizujące pomoc humanitarną zaangażowały się nie tylko w
konieczne zadania związane z wydawaniem pomocy rzeczowej, a więc segregację, ewidencję oraz dystrybucję
darów rzeczowych. W trakcie prowadzonych działań podejmowały się również napraw i przerabiania darów nie
nadających się bezpośrednio do wydania, a nawet produkcji wyrobów rzemieślniczych z odzyskanych materiałów
czy organizacji warsztatów wokół nich, zdobywania i dzielenia się umiejętnościami manualnymi. Co znamienne,
praca manualna jest potwierdzonym przez terapeutów sposobem wychodzenia ze stresu pourazowego i
doświadczeń traumatycznych (PTSD). Dwie spośród beneficjentek są na etapie realizacji własnych inicjatyw wokół
zebranych zasobów.


Aktualizacja

Marcelina Zjawińska Data aktualizacji: 29.07.2022