Program stypendialny Dzieciak

Prowadzona przez Organizację:
Towarzystwo Nasz Dom
Data zakończenia:
31.08.2022
Warszawa

Tylko dzięki Państwa wsparciu będziemy w stanie zorganizować: • Stypendia dla uzdolnionych dzieci • Programy wyrównujące szanse • Wsparcie rozwoju indywidualnego • Pomoc psychologiczna dla dzieci w kryzysie

SZANOWNI PARTNERZY AKCJI …….

 

Po pandemii Świat zmienił się już nieodwracalnie dla każdego z nas w różny sposób. W takich trudnych chwilach warto pamiętać o najsłabszych   i  najbardziej potrzebujących.

 

Towarzystwo Nasz Dom, od prawie trzydziestu lat, pomaga dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, przebywających w domach dziecka, domach dla dzieci, pogotowiach rodzinnych i rodzinach zastępczych. Prowadzimy też Ośrodki Wsparcia dla Dzieciaków i ich rodzin co w dobie kryzysu psychiatrii dziecięcej jest ogromną pomocą dla dzieci w kryzysie.

Dążymy do tego aby dzieciaki mocno doświadczone przez los miały szansę żyć w miejscu, w którym są kochane, zadbane, mają szanse rozwijać swoje pasje a przede wszystkim są bezpieczne. Chcielibyśmy, aby ich  dzieciństwo     i start w dorosłe życie nie był naznaczony brakiem nadziei i wiary w ludzi i otaczający świat.

 

Przez te wszystkie lata mogliśmy nieść pomoc najsłabszym dzięki ich rówieśnikom. Każdego roku w kilku tysiącach szkół organizowano Górę Grosza, zbierając pieniądze dla naszych podopiecznych. Być może ktoś z Was sam był uczestnikiem tej akcji i przyczynił się bezpośredni do poprawy losu dzieciaków pozbawionych opieki rodziców.

 

Dla naszych dzieci, naszej organizacji, dla naszych wychowawców, psychologów, Świat wywrócił się do góry nogami. Akcja Góra Grosza będąca naszym głównym źródłem finansowania z powodu zamknięcia  szkół i nauki w trybie zdalnym odbywa się tylko w szczątkowym zakresie.

 

W tym roku nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć zebrania funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

 

Tylko dzięki Państwa wsparciu będziemy w stanie zorganizować:

  • Stypendia dla uzdolnionych dzieci
  • Programy wyrównujące szanse
  • Wsparcie rozwoju indywidualnego
  • Pomoc psychologiczna dla dzieci w kryzysie