ogród pomocy - ekologia, aktywność, radość...

Prowadzona przez Organizację:
Teen Challenge Winiarczykówka
Data zakończenia:
01.07.2022
Lipnica Wielka

Na co dzień nasza Misja wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, prowadzimy schronisko o charakterze wspólnoty dla osób w kryzysie bezdomności, udzielamy konsultacji i porad z zakresu terapii uzależnień, wspieramy osoby ubogie paczkami żywnościowymi. Jedną z tych inicjatyw jest zagroda edukacyjna, gdzie nasi podopieczni uczą się podstaw ogrodnictwa, sami przygotowują posiłki z plonów ogrodu i weki na zimę, a także hodują zwierzęta w tym kury i kozy.

 Na co dzień nasza Misja wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, prowadzimy schronisko o charakterze wspólnoty dla osób w kryzysie bezdomności, udzielamy konsultacji i porad z zakresu terapii uzależnień, wspieramy osoby ubogie paczkami żywnościowymi. Organizujemy rózne akcje i projekt na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych. Jedną z tych inicjatyw jest zagroda edukacyjna, gdzie nasi podopieczni uczą się podstaw ogrodnictwa, nastepnie sami przygotowują posiłki z plonów ogrodu, także weki na zimę. W zagrodzie hodowane są także zwierzęta w tym kury i kozy.

Zagroda to prawdziwe błogosłwieństwo dla naszych podopiecznych, bo mają w niej na co dzień mnóstwo aktywności, mogą uczyć się nowych rzeczy, odkrywać swoje pasje i zdolności.  Takie działania sąbardzo pozyteczne, aktywizująludzi do działania, do zmiany jednak nie ma co ukrywać generują koszty, każdego roku potrzeba finansów na zakup ziemii, różnych narzędzi, sadzonek i nasion.Dlatego prosimy o wsparcie naszej inicjatywy.