KAMPANIA STATUTOWA: Animal Rescue Polska

Prowadzona przez Organizację:
Animal Rescue Polska
Konstancin-Jeziorna

Dlaczego właśnie zwierzęta? Bo są bezbronne, a człowiek czasem potrafi być tak okrutny... Cierpią w milczeniu, nie potrafią krzyczeć, domagać się swoich praw. Kiedyś człowiek w swej pysze, chcąc panować nad wszystkim, udomowił zwierzęta. Powinien być więc za nie odpowiedzialny, a w podzięce że nam pomagają, bronią, dają pożywienie - traktować je z szacunkiem i chronić.

Fundacja Animal Rescue Polska z siedzibą w Warszawie jest nowo powstałą organizacją. Podstawową działalnością naszej fundacji jest szeroko pojęta pomoc i działanie interwencyjne na rzecz zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu poprzez działania w organizacjach pro zwierzęcych możemy pochwalić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie.

Dzięki nam wiele zwierząt odzyskało godziwe warunki życia, uniknęło śmierci, a ludzie odpowiedzialni za ich cierpienia zostali ukarani zgodnie z prawem. Jesteśmy grupą oddanych sprawie ludzi, których połączyła chęć niesienia pomocy tym, których życie tak często jest bagatelizowane i w bestialski sposób odbierane. Naszym celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej ogromnego problemu jakimi są w Polsce:

• bezdomność zwierząt ( program adopcyjny realizowany pod naszym patronatem)

• łamanie praw zwierzą ( interwencje na terenie hodowli, ubojni, gospodarstw domowych itp)

• kontrola populacji zwierząt domowych (wspieranie i propagowanie programu sterylizacji i kastracji)

Naszą inicjatywę kierujemy do dzieci ludzi młodych i starszych do każdej osoby i każdego pokolenia któremu los zwierząt nie jest obojętny.

Działamy wyłącznie dzięki darowiznom, wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Liczymy na Wasze wsparcie. Bez Was nie damy rady ratować zwierząt w potrzebie. Nieustająco prosimy o datki na numer konta 92 1750 0012 0000 0000 2781 0578, lub o ubrania na rzecz naszych kampanii.