"Pogotowie Naukowe"

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja "Świat na Tak"
Data zakończenia:
28.02.2022
Warszawa

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, mających problemy w nauce, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne korepetycje.

W związku z zaobserwowanym zainteresowaniem w latach ubiegłych zamierzamy zrealizować Projekt „Pogotowie Naukowe 4.0”, bazując i wzorują się na wcześniej realizowanych projektach (m.in. Zdolniacha to też Ty, Zdolniacha to też Ty! 2.0, Pogotowie Naukowe 2.0 i 3.0). Celem projektu jest wsparcie niezamożnych dzieci i młodzieży z warszawskich szkół, w związku z ostatnią sytuacją związaną z prawie całoroczną przymusową nauką zdalną spowodowaną epidemią i brakami, które nawarstwiły się ze względu na brak indywidualnego kontaktu z nauczycielami. Pragniemy pomóc uczniom wyrównać dysproporcje poziomów wiedzy, jakie mogą się pojawiać w trakcie nauki, szczególnie w drugim etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) oraz uczniom szkół ponadpodstawowych. Zmiana trybu nauczania, a także szkoły czy klasy i idące za tym przemiany w życiu uczniów, wywołuje u nich problemy z przyswajaniem wiedzy oraz stres. Właśnie tym, którzy potrzebują wsparcia, a rodziców nie będzie stać na odpłatną pomoc proponujemy udział w Projekcie „Pogotowie Naukowe 4.0”.Chcemy również pobudzić zainteresowanie młodzieży nauką, wspierać oraz pomagać w przygotowaniu się do funkcjonowania we współczesnym i dorosłym życiu.