Terapia ręki dzieci z MPD

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat
Data zakończenia:
01.12.2021
Łódź

Już ponad 17 milionów ludzi na świecie dotkniętych jest Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Osoby z MPD wymagają opieki i rehabilitacji przez całe życie.

MPD to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, który obejmuje zaburzenia ruchu i mowy, wynikające z trwałego uszkodzenia mózgu. Najczęstsze problemy, które towarzyszą MPD to słaba koordynacja, sztywność mięśni oraz kłopoty z połykaniem i mówieniem.

Od kilku lat prowadzimy przez cały październik Ogólnopolską Kampanię Społeczną #17milionów, której celem jest zwrócenie uwagi na codzienne trudności, z jakimi mierzą się osoby z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

W tym roku podkreślamy, jak ważna w procesie rehabilitacji osób z MPD jest terapia ręki. Ręka to narząd używany każdego dnia przy wielu czynnościach, jego posiadanie i sprawność wydaje nam się czymś naturalnym, ale to wcale nie jest oczywiste. Dzieci z MPD mają problemy z napięciem mięśniowym czy zaburzeniami czucia ręki, a co za tym idzie trudniej jest im sięgać, chwytać, jeść, pisać, bawić się.

Naszym podopiecznym niezbędna jest rehabilitacja, którą zapewniamy już od 18 lat. Mamy odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną kadrę i zapał do pracy, ale potrzebne są fundusze, dzięki którym zapewnimy dzieciom bezpłatną terapię. Dzięki Waszemu wsparciu będzie to możliwe :)