Fundacja Rozszczepowe Marzenia

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Rozszczepowe Marzenia
Warszawa

Celem Fundacji jest wspieranie osób: - które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, - u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, - borykającymi się z chorobami przewlekłymi.